Blokkikoulutuskysely

Turun blokkikoulutuksen jälkeen osallistuneille lähetettiin kysely, jossa kysyttiin järjestelyiden onnistumisesta sekä blokkikoulutuksen tulevasta järjestämisestä. 

Vastauksia kyselyssä saatiin yhteensä 19 kappaletta. Osallistujia koulutukseen oli 48 kappaletta. 

Kysymykseen: "Haluatko että haluatko jatkossakin  olisi mahdollista osallistua koulutukseen etänä?" vastaajista 17/19 vastasi myöntävästi. 

Toisaalta kysymykseen "Jos etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista, olisitko kuitenkin  kiinnostunut osallistumaan myös paikan päällä?" vastaajista 16/18 vastasi myöntyvästi. 

Toistaiseksi koulutukset on järjestetty tulosten perusteella hybridi-formaatilla.