Uutiskirje

Patologian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja on otettu käyttöön 2019 HUS:ssa. Lokikirjan saa pyytämällä yhdistyksen sihteeriltä.

Ensimmäisessä erikoislääkärikoulutuksen yhteishaussa patologiaan haki erikoistumaan 2 lääkäriä, eli osaan koulutuspaikoista ei ollut hakijoita. 2007-2017 välillä patologeja valmistui keskimäärin 5/vuosi. Koulutustarve on 6-7/vuosi. 

The Lancet Oncology 7/2012: Syöpien ilmaantuvuuden ennustetaan lisääntyvän länsimaissa huomattavasti vuoteen 2030 mennessä.  doi:10.1016/S1470-2045(12)70211-5

Suomen väestö ja väestön keski-ikä ovat kasvussa. Yli 65-vuotiaiden suomalaisten määrä ylitti heinäkuussa 2012 miljoonan ihmisen rajan. http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/2012/07/vamuu_2012_07_2012-08-16_fi.pdf

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on edelleen voimakkaassa kasvussa ja sen ennustetaan nousevan 2025 mennessä noin 25%-tasolle. http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#vaestoennuste

KT Kuntatyöntajat, Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne -tutkimuksen mukaan vuonna 2012 patologian erikoislääkärivaje oli valtakunnallisesti 7,6% (5,7% vuonna 2011). http://www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/

Patologian erikoislääkäreiden tarpeen ennustetaan kasvavan 20% vuoteen 2025 mennessä. http://www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/