Työtilaisuuksia erikoislääkäreille/erikoistuville

Katso Kuntarekrystä.

Lisäämme pyynnöstä työpaikkailmoituksia myös tälle sivulle.

 

Tule patologiksi Poriin

Pori on lähellä Selkämeren luontoa ja Yyterin hiekkadyynejä. Meillä on hyvät harrastusmahdollisuudet ja rauhalliset lenkkipolut. Koulu- ja työmatkoilla ei ole ruuhkia ja elinkustannukset ovat suotuisat.

 

Tehtävän kuvaus

Etsimme patologian erikoislääkäriä joukkoomme SataDiag patologian vastuualueelle. Sairaalamme on moderni ja työolosuhteet hyvät. Tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen osaamisen kehittämiseen ja uusien menetelmien hyödyntämiseen diagnostiikassa. Olemme juuri siirtymässä digipatologiaan. Teem-me osan molekyylipatologisista tutkimuksista omana toimintana. Meillä on myös mahdollisuus tieteelli-seen tutkimustyöhön. Satakunnan alueella asuu reilut 200 000 asukasta ja SataDiag patologian vastuu-alue tuottaa erikoissairaanhoidon ja Satakunnan potilaiden patologian erikoisalaan kuuluvat diagnostiset palvelut.

 

Käytössämme on sekä liukuva työaika että etätyöjärjestelyt, ja olemme valmiita sopimaan erilaisista käy-tännön järjestelyistä. Virkaan liittyvät palkkaus- ja taloudelliset edut määräytyvät lääkärisopimuksen mu-kaisesti.

 

Pätevyysvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet sekä erikoislääkärin päte-vyys patologian erikoisalalla. Valinnoissa noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanotta-mista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Edellytämme työntekijöiltämme tartuntalain (48§) mukaista rokotussuojaa.

 

Hakemus, liitteenä todistuskopiot lääkäriksi laillistamisesta ja erikoislääkärin tutkinnosta, lähetetään en-sisijaisesti sähköisesti Kuntarekry - järjestelmän kautta. Ilmoitus ja hakuohjeet löytyvät kokonaisuudes-saan myös osoitteessa www.satshp.fi/rekry.

 

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita Rekrytointiyksikkö, puh. 044 707 6979 tai 044 707 6980 tai rekrytoin-ti@satshp.fi

 

Työ alkaa: 1.12.2022 tai sopimuksen mukaan.

Työavain: SATSHP-04-43-22

 

 

Yhteystiedot:

vastuualuejohtaja Erkki Syväniemi, puh. 044 707 7340

liikelaitoksen johtaja Sohvi Hörkkö, puh. 044 7075437 tai

henkilöstöpäällikkö Liisa Nurmi, puh. 044 707 7203.

etunimi.sukunimi@satadiag.fi