Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin tiistaina 10.4.2018 klo 15 alkaen Helsingissä Patologian laitoksen 2. kerroksen kirjastossa osoitteessa Haartmaninkatu 3 C. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja suunniteltiin tulevaa toimintaa.

Suoritettiin puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaali, jossa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Panu E. Kovanen, sihteeriksi Nelli Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Veli-Pekka Lehto, Timo Paavonen vpj ja Mikko Mäyränpää.

Vuodelle 2018 on suunnitteilla kaksi blokkikoulutusta.

Yhdistyksen säätöjen todettiin kaipaavan päivittämistä. Sovittiin, että Panu Kovanen ja Nelli Sjöblom valmistelevat sääntöuudistusta. Johtokunta kokoontuu käsittelemään sääntömuutoksia alkusyksystä 2018 ja päättää tuolloin yhdistyksen kokouksen koolle kutsumisesta sääntömuutoksista päättämiseksi.

Lisäksi käytiin keskustelua patologian erikoislääkäreiden koulutuksesta, erikoistuvien lokikirjasta ja erikoistumisyksiköiden auditoinnista.