Vuosikokous

Vuosikokous 2022

Suomen Patologiyhdistyksen vuosikokous järjestettiin maanantaina 28.11.2022 kello 16.00 Helsingin yliopiston Patologian osaston kirjastossa (Haartmaninkatu 3, Helsinki) & etänä TEAMS-yhteydellä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen vuosikokouksen sääntömääräiset asiat ja johtokunnan tai yhdistyksenten jäsen esiin nostamia asioita.

Kokouksen päätökset:

- Jäsenmaksu vuoksi 2023 on 0 euroa.

- Toimihenkilövalinnat:

   Puheenjohtaja Mikko Mäyränpää ja varapuheenjohtaja Timo Paavonen.

   Sihteeristö Sanna Mononen ja Mikko Nyman.

   Johtokunnan jäsenet: Pekka Taimen, Veli-Matti Kosma, Olli Carpén, Markus       Mäkinen, Panu Kovanen sekä Sanna Mononen.

   Toiminnantarkastaja: Jonas Kantonen (varalla Liisa Myllykangas). 

-  Seuraavat koulutukset ja seuraavan koulutuksen ajankohta ja paikka

   Keväällä 2023 30.-31.3.2023 Kuopiossa, Rinta + Kardiovaskulaaripatologia

   Syksyllä 2023 12.-13.10.2023 Helsingissä, Gastro + Keuhko/pleura

   Keväällä 2024 mahdollisesti maalis-huhtikuun aikana Turussa, Hema +           

   Luu/pehmytkudos

- Jäsenesityksen perusteella päätettiin perustaa Neuropatologian työryhmä edistämään 

   neuropatologian koulutusta ja diagnostista toimintaa Suomessa.

 

Seuraava vuosikokous  (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Jäsenten esitykset käsiteltävistä asioista tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Kokoukseen voi osallistua myös etänä, jolloin etäkokouspyyntö pitäisi lähettää etukäteen sihteeri Sanna Monoselle (suopat@gmail.com), joka lähettää etäkokouksen linkin.