Juveniili arterioskleroosi - potilaiden etsintä

Hyvä patologikollega!

 

Juveniili arterioskleroosi (JAS) on harvinainen, perinnöllinen valtimosairaus, joka alkaa tyypillisesti kouluiässä ja johtaa kuolemaan yleensä ennen aikuisikää. Tähän mennessä sairaus on todettu yhdeksällä suomalaisella potilaalla; 80-luvulla kahdeksalla lapsella ja vastikään yhdellä nuorella aikuisella. Kaikki tiedossamme olevat JAS:a sairastavat potilaat ovat menehtyneet.

 

JAS:n kliiniset piirteet, etiologia, patofysiologia ja ennuste ovat riittämättömästi selvitettyjä ja siitä on julkaistu tähän mennessä vain yksi raportti vuonna 1985 (Raitta C ja Kaitila I: The ophthalmological findings in autosomal recessive severe juvenile arteriosclerosis. A. Ophthalmol, 1985, 63: 175 -182), jonka perusteella JAS on liitetty perinnöllisten sairauksien kansainväliseen luetteloon (OMIM # 208060). Sairaus periytyy peittyvästi ja kuuluu käsityksemme mukaan ns. suomalaisen tautiperintöön.

 

Tutkimuksemme tavoitteena on kuvata JAS:n kliininen kuva, esiintyvyys, etiologia ja patofysiologiset mekanismit. Olemme keränneet kaikkien tiedossamme olevien JAS-potilaiden sairauskertomustiedot ja histologiset näytteet. Nämä osoittavat, että JAS on valtimoiden mediakerroksen aiemmin tuntematon skleroottinen sairaus. Olemme äskettäin onnistuneet selvittämään JAS:n todennäköisesti aiheuttavan geenivirheen ja tutkimukset patofysiologian selvittämiseksi ovat meneillään. Tulokset ovat raportointivaiheessa.   

 

JAS:n kliiniset piirteet ja siihen liittyvät histologiset löydökset ovat poikkeuksellisia ja varmasti muistiin jääviä. JAS:n esiintyvyyden ja patogeneesin selvittämiseksi käännymme puoleesi tiedustellen, onko tiedossasi eläviä tai jo kuolleita potilaita, joiden voisit epäillä sairastavan JAS:ia.

 

 

Juveniilin arterioskleroosin tärkeimmät kliiniset piirteet ja histopatologiset löydökset: 

 

Oireiden alku tyypillisesti 6 – 8 vuoden iässä

Systolinen hypertensio, systoliset arteriasuhinat

Hidastunut kasvu ja viivästynyt puberteetti

Toistuvat iskeemiset vatsakivut, ulkustauti

Etenevä munuaisinsuffisienssi

Aortan kalkkeutuminen, joka näkyy thorax-kuvassa jo 10-13 vuoden iässä

Anemia

Retinan valtimoiden kiemurtelu

Kuolema 12 – 18 vuoden iässä

Ei dyslipidemiaa eikä muita tunnettuja ateroskleroosin riskitekijöitä

Osalla potilaista on Legg Calvé Perthes -tauti

Osalla potilaista on lannerangan nikamien poikkeavuuksia.

 

Aortta ja sen suuret haarat ovat erittäin kalkkeutuneita ja kovaseinäisiä. Kaikissa kudoksissa pienten, arteriolitasoisten valtimoiden mediakerros on paksuuntunut, sen sileälihassolut tuhoutuneet ja korvautuneet hyaliinisella, kalkkeutuvalla massalla. Verisuonissa ei nähdä tulehdusmuutoksia eikä muita tyypillisiä ateroskleroosin piirteitä. Ruoansulatuskanavan limakalvolla nähdään iskeemisiä muutoksia, ulcusmuodostusta ja jopa perforaatioita. Munuaisissa on glomeruloskleroottisia muutoksia. Aivovaltimoissa ei nähdä juurikaan em. verisuonimuutoksia. Sydämessä todetaan osalla potilaista eri-ikäisiä iskeemisiä muutoksia.  

 

 

Jos olet aiemmin kohdannut tai jos kliinikkokollegasi parhaillaan seuraavat potilasta, jonka sairauden piirteet ja/tai histopatologiset löydökset voisivat edes mahdollisesti sopia juveniiliin arterioskleroosiin, pyydämme Sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä allekirjoittajista Dos. Mikko Mäyränpäähän.

 

JAS-tutkimussuunnitelma on arvioitu HUS:n eettisessä toimikunnassa (90/13/03/03/2015 § 59 ja HUS/ 579/2017) ja tutkimuksella on HUS:n Kuntayhtymän hallinnon tutkimuslupa (23.9.2015 § 45 ja HUS/ 71/2017). Yhteydenotto JAS-potilaaseen ja/tai hänen lähiomaisiinsa tapahtuu hoitavan lääkärin toimesta laatimamme potilastiedotteen ja suostumuslomakkeen muodossa. Toivomme Sinulta yhteistyötä obduktiolausuntojen ja histologisten näytteiden kokoamisessa.

 

Korostamme, että tiedustelumme koskee sekä elossa olevia, että mahdollisesti jo kauankin sitten menehtyneitä potilaita.

 

Mikäli toivot tutkimushankkeesta lisätietoa, otathan meihin yhteyttä.

 

 

Kollegiaalisesti,

 

Helsingissä 20.9.2017

 

 

 

 

Katariina Mattila, LL,            Mikko Mäyränpää, dosentti      Ilkka Kaitila, dosentti, tutkija,

erikoistuva lääkäri                patologian erikoislääkäri           lastentautien ja perinnöllisyyslääke-

HUSLAB Meilahden            HUSLAB Meilahden                 tieteen erikoislääkäri

patologian laboratorio           patologian laboratorio               Lääketieteellisen genetiikan osasto

PL 400                                  PL 400                                      Biomedicum 1

00029 HUS                         00029 HUS                               PL 63, 00014 Helsingin yliopisto

Puh. 045-8703440               Puh. 050-4271911                    Puh. 040-7515344

katariina.k.mattila@hus.fi    mikko.mayranpaa@hus.fi        ilkka.kaitila@hus.fi