Patologian blokkikoulutus: yleistä

Suomen patologiyhdistys järjestää yhteistyössä yliopistollisten koulutusyksiköiden kanssa patologiaan erikoistuville lääkäreille suunnattuja valtakunnallisia koulutuksia (blokkikoulutus), joissa käsitellään systemaattisesti eri patologian osa-alueita. Koulutuksiin osallistumista ei ole rajattu erikoistuviin lääkäreihin, vaan kaikki kiinnostuneet voivat osallistua. Kaksipäiväisiä koulutuksia järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Kurssien keskeiset mikroskooppiset näytteet (ja mahdollisesti myös makrolöydökset) tullaan ennen kutakin kurssia laittamaan web-mikroskooppiin (http://demo.webmicroscope.net/Courses/Blokkikoulutus/), minne ne jäävät pysyvästi referenssinäytteiksi ja missä niitä voidaan tarvittaessa päivittää, täydentää ja lisätä.