Tietoa patologiasta ja työtilaisuuksia erikoistuville

Tietoa patologiasta

Patologit ovat erikoislääkäreitä, jotka diagnosoivat ja tutkivat sairauksia. Valtaosa patologien työajasta kuluu potilaiden kudos- ja solunäytteiden diagnostiseen tutkimiseen. Diagnostisen työn ohessa osa patologeista tekee lääketieteellisiä ruumiinavauksia. Patologiaan erikoistutaan lääkärikoulutuksen jälkeen. Erikoistumiskoulutus kestää Suomessa 5 vuotta. Erikoistumiseen kuuluu sekä teoreettista koulutusta, että työssä tapahtuvaa kisällioppimista. Patologien tulee olla tarkkoja ja kyetä työskentelmään paineen alaisena.

Patologit voivat halutessaan yleispatologikoulutuksen jälkeen erikoistua suppeille erityisosaamista vaativille alueille, kuten ihopatologiaan, lastenpatologiaan tai neuropatologiaan.

Monet patologit osallistuvat diagnostisen työnsä ohella tutkimustyöhön. Lääkäriliiton Lääkärilaskurin mukaan 1.1.2015 Suomessa oli 153 työikäistä patologian erikoislääkäriä, joista 80 oli miehiä ja 73 naisia. Näistä patologian erikoislääkäreistä väitelleitä on 57%. Suomessa patologian erikoislääkäreiden keski-ikä on yli 50-vuotta.

 

Työtilaisuuksia patologiaan erikoistuville

Yliopistosairaaloissa olevien paikkojen lisäksi osa erikoistumisesta on mahdollista tehdä koulutusyksiköksi hyväksytyssä sairaalassa. Koulutusyksiköllä tulee olla koulutussopimus yliopiston kanssa.

Helsinki, 6 erikoistumisvirkaa ja muutamia erikoistuvan sivuvirkoja joihin liittyy yliopistollinen päävirka. Yhteyshenkilö: Kaisa Salmenkivi (etunimi.sukunimi@hus.fi).

Kuopio, muutama erikoistuvan lääkärin toimi. Yhteyshenkilö: Veli-Matti Kosma (etunimi.sukunimi@uef.fi).

Oulu, 4 assistentin virkaa ja niihin liittyvät sairaalan sivuvirat. 2 erikoistuvan virkaa sairaalassa. Yhteyshenkilö: Tuomo Karttunen (etunimi.sukunimi@oulu.fi).

Tampere, muutamia erikoistuvan toimia. Yhteyshenkilö: Timo Paavonen (etunimi.sukunimi@uta.fi).

Turku, 6 assistentin virkaa ja 1 yliassistentin virka (kaikkiin yliopistovirkoihin liittyy sivuvirka TYKS:ssä). Yhteyshenkilö: Olli Carpén (etunimi.sukunimi@uta.fi).

Lisäämme pyynnöstä tietoa erikoistumispaikoista tälle sivulle.